Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia uwierzytelnione pisemne i ustne :

 • urzędowe
 • notarialne
 • sądowe
 • samochodowe
 • dokumentacja szkolna
 • zawodowe
 • gospodarcze

Należność za tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wyliczana jest według ilości tekstu wykonanego tłumaczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dn. 26 stycznia 2005 r.) za stronę tłumaczenia poświadczonego przyjmuje się 1125 znaków.
Każde tłumaczenie uwierzytelnione opatrywane jest specjalną klauzulą poświadczenia, urzędową pieczęcią wydaną przez Mennicę Państwową oraz opatrzone podpisem tłumacza.

Tłumaczenia zwykłe:

 • artykuły
 • korespondencja biznesowa i prywatna
 • życiorysy i listy motywacyjne, przebieg pracy zawodowej
 • teksty reklamowe, broszury, plakaty, ulotki
 • strony internetowe

Dostarczanie i Odbiór dokumentów

W przypadku tłumaczeń przysięgłych dokumenty można dostarczyć osobiście do biura w oryginale lub przesłać pocztą tradycyjną, kurierską lub pocztą elektroniczną na adres: mgandrzejewscy@wp.pl,
W przypadku dokumentów przysięgłych należy okazać oryginał przy odbiorze tłumaczenia (w przeciwnym wypadku na tłumaczeniu znajdzie się adnotacja, iż tłumaczenie wykonano na podstawie kopii).
Gotowe tłumaczenia, zgodnie z życzeniem klienta, mogą zostać przesłane drogą elektroniczną lub odebrane w siedzibie firmy. Możliwe jest wysłanie dokumentów pocztą listową lub kurierską.
Firma przyjmuje płatności gotówką oraz w formie przelewów bankowych na konto.
W przypadku stałych klientów i przy długoletniej współpracy stosuje się rabaty. Ceny mogą być negocjowane przy zleceniach powyżej 10 stron.